EKO ML-01 Si-Piranometre

 Katalog


Manual


Ürün Tanıtımı
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
Uygulamaları
Ürün Tanıtımı

ML-01 Si-sensörü, referans hücre ve geniş bant termopil piranometre arasında kategorize edilebilir. Referans sensörlerine kıyasla uygun bir kosinüs tepkisi vardır ve nispeten kompakttır, ancak bir PV modülü (Tepki süresi, Spektral ve sıcaklık tepkisi) ile aynı özelliklerden yararlanır. ML-01, meteorolojik, tarımsal ve çevresel araştırmalar için ışınım ölçme uygulamaları kadar performans oranı ölçümleri için özel olarak üretilen endüstriyel bir güneş sensörüdür. Sensör gövdesinin kompakt boyutları, montaj plakalı veya montaj plakası kullanmadan herhangi bir uygulamaya entegre etmeyi kolaylaştırır. Küresel yatay ölçüm uygulamaları için, sensör, ruh seviyesi ve tesviye ayakları bulunan standart çıkarılabilir montaj plakası ile yatay konumda monte edilebilir. UV dirençli difüzörlü Mono-Silicon dedektörü, düşük güneş yükselme açılarında da kosinüs tepkisi verir. Ayrıca difüzörün üstündeki kir veya su birikiminin koni şekli geometrisine bağlı olarak en aza indirgenmesi sağlanacaktır.

ML-01 pyranometers, sıkı kalite kontrol ve performans değerlendirmesinin ardından tutarlı bir şekilde üretilmektedir. EKO, ISO / IEC17025 / 9847 tarafından tanımlanan uluslararası standartlara uygun eşsiz bir kalibrasyon sağlar. Algılayıcı 5 yıl garantilidir ve 2 yıllık yeniden kalibrasyon aralığı önerilir.

(The ML-01 Si-sensor can be categorized between the reference cell and broadband thermopile pyranometer. Compared to the reference sensors it has a proper cosine response and it is relatively compact, but benefits from the same characteristics as a PV module (Response time, Spectral and temperature response). The ML-01 is an industrial grade solar sensor specially made for Performance ratio measurements as well as irradiance measurement applications for the meteorological, agricultural and environmental studies. The compact dimensions of the sensor body make it easy to integrate it within any application using it with or without mounting plate. For global horizontal measurement applications, the sensor can be mounted in horizontal position with the standard removable mounting plate with spirit level and leveling feet. The Mono-Silicon detector with UV resistant diffuser gives a cosine response also at low solar elevation angles. Besides the effects of soiling or water deposition on top of the diffusor will be minimized due to the cone shape geometry.

The ML-01 pyranometers are manufactured in a consistent way followed by strict quality inspection and performance evaluation. EKO provides a unique calibration compliant to the international standards defined by ISO/IEC17025/9847. The sensor has 5 years warranty with 2 years re-calibration interval are recommended.)

Ürün Özellikleri

  • PV modülü ile aynı spektral tepki (Same spectral response as a PV module)
  • PV performans oranı izleme için doğru çözüm (Accurate solution for PV performance ratio monitoring)
  • Düşük sıcaklık bağımlılığı (Low temperature dependency)
  • Hızlı tepki fotodiyot dedektörü (Fast response photodiode detector)
  • Çıkarılabilir montaj plakasıyla Endüstriyel dereceli Si-piranometre (Industrial grade Si-pyranometer with removable mounting plate)

Teknik Özellikler

Çıkış Analog (mV)
Tepki süresi (%95) < 1 ms
Hassas ayar (Zero Offset) A 200W/m² 0 W/m²
Hassas ayar (Zero Offset) B 5K/hr 0 W/m²
Non-stabilite (değişme / yıl) +/- 2 %
Non-linerite (1000W/m2 ) < 0.2 %
Yönsel tepki (1000W/m2 ) < 10 W/m²
Sıcaklık tepkisi  -10°C + 40°C < 0.15 %/°C
Tilt tepkisi 0 %
Sensitivity Approx. 50 µV/W/m²
Empedens 50 Ω
Dalgaboyu aralığı 400 – 1100 nm
Çalışma sıcaklığı -30 – 70 °C
Irradiance range 0 – 2000 W/m²
Kablo uzunluğu 5 m

Uygulamaları

  • Doğru güneş radyasyonu ölçümleri (Accurate solar radiation measurements)
  • Dış mekan malzeme testleri (Outdoor material testing)
  • DHI ölçümleri
  • PV uygulamalarında güneş radyasyon ölçümleri (Solar Radiation Measurements in PV applications)
  • Güneş radyasyon enerji bütçesi çalışmaları (Solar radiation energy budgets studies)